Geschiedenis in de jaren 1960 - 1976

Klas 1960 1976

1969 Shaolin Kempo Klas

Ā 


Gerard van den HeuvelGerard 2008

Op een voorjaarsdag in 1968 zaten enkele vrienden in een huiskamer bij elkaar om te bespreken wat men er aan kon doen om de verveling te verdrijven. Zij woonden allen in het toen pas gebouwde Overvecht en men vond die nieuwbouw toen al saai en er was niets te doen. EƩn van de vrienden opperde om een vechtsport te gaan beoefenen en hij wist wel iemand die les kon geven in KempƓ. Iedereen was het er mee eens en er werd een zaaltje gehuurd in het buurthuis Einsteindreef (een noodgebouw) om op Zaterdagmiddag onderwezen te worden in het KempƓ. Wij noemden de club Kemka-Shaolin.

De KempƓleraar die werd aangetrokken heette Rudy Kudding (was overigens een KempƓ-Karate-leraar) zodat wij van beide verdedigingsporten veel konden leren en ook leerden. Dit hield in dat als wij examen deden voor een kyu wij dan meteen een kyu kregen voor KempƓ en Karate. Wie de leraar van Rudy Kudding was is mij onbekend maar dhr. Kudding is wel te zien op you-tube. Na ongeveer 1,5 jaar hoorden wij dat dhr. Kudding plannen had om te emigreren naar Canada en deed dit dan ook.

Dhr Kudding heeft ervoor gezorgd dat wij een andere leraar kregen n.l. dhr Rudolph een karateka. Deze leraar bleef echter ook maar kort en in 1969 gingen wij les krijgen van een nieuwe leraar KempƓ dhr. Lammerts van bueren.

In dat jaar kregen wij te horen dat het buurthuis Einsteindreef gesloopt zou worden en er woningen gebouwd zouden worden. Na lang zoeken konden wij een zaal huren boven de kerk aan de Moezeldreef (Johannescentrum) daar werd het lesgeven uitgebreid met de Maandagavond erbij.

Gerard 1974 In 1972 werd dhr G. van den Heuvel (uit eigen kweek) de nieuwe KempƓ-Karate leraar met o.a. Hans Hesselman-Ad van Essen-Renee Evers om hem te assisteren daar er op dat moment wel 350 leerlingen les kregen. De club kreeg vanaf toen ook een andere naam n.l. Loe Sjioe Kwan (vertaald: School der talenten van deze aarde).

Vanaf 1973 werd veelvuldig meegedaan aan wedstrijden en wonnen er in diverse gewichtsklassen veel leerlingen 1e prijzen en er waren erbij die zelfs Nederlands -Kampioen KempƓ geworden zijn. Veel leerlingen zijn er ook geslaagd voor hun examen Zwarte Band en zijn al dan niet verder gegaan in het KempƓ of leraar geworden en nog zijn. Er kwam in 1974 ook nog een leslokaal bij vanwege de grote belangstelling voor de KempƓ- sport, dat was een lokaal aan de Stauntonstraat (De Pion). Ik weet zeker dat veel oud-leerlingen nu nog de vruchten plukken van hun opleiding uit die tijd.

In de zomer van 1977 vertrok dhr. Van den Heuvel en nam dhr Brenkman de school over.

Groetjes,

Gerard van den Heuvel